Proč jsou řidiči stále agresivnější


Říká se, že dnes se lidé jeden druhému odcizují, a v urÄitých ohledech je to i pravda. StaÄí se jen podívat na chování Å™idiÄů na naÅ¡ich silnicích – je stále agresivnÄ›jší a bezohlednÄ›jší, bez ohledu na to, co do nich v autoÅ¡kole hustili do defenzivním způsobu jízdy.

 

Mnozí z nich také stále ÄastÄ›ji poruÅ¡ují dopravní pÅ™edpisy, nejÄastÄ›ji pÅ™ekraÄují maximální povolenou rychlost a také zapomínají používat smÄ›rové signály. Díky tomu se stávají pro ostatní neÄitelnými, a tím vznikají dopravní komplikace, které jeÅ¡tÄ› jejich agresivitu zvyÅ¡ují.

 

nejÄastÄ›jším pÅ™estupkem je pÅ™ekroÄení povolené rychlosti

 

SamozÅ™ejmÄ› by bylo jednoduché vÅ¡e svalit na „dneÅ¡ní dobu“, jenže je dobré si uvÄ›domit, že vÄ›tÅ¡ina tÄ›ch nejagresivnÄ›jších Å™idiÄů patří spíše mezi starší roÄníky. Mladí naopak mnohdy jezdí spíše bezohlednÄ›, kdy nevÄ›nují takovou pozornost tomu, co se okolo nich dÄ›je.

 

Důvodů k tomuto jednání je více. Tím prvním a nejdůležitÄ›jším je vÅ¡ak to, že se zvyÅ¡uje poÄet vozidel na silnicích. To znamená více situací, kdy musíme dávat pÅ™ednost nebo pÅ™emýšlet, zda máme pÅ™ednost my. Také to znaÄnÄ› zvyÅ¡uje pravdÄ›podobnost, že se setkáme s řidiÄem, který prakticky neví, co dÄ›lá. To vÅ¡e samozÅ™ejmÄ› způsobuje stres, který může nakonec vyústit v agresivní jednání.

 

Å™idiÄi jsou Äím dál agresivnÄ›jší

 

ŘeÅ¡ení tohoto problému není zrovna jednoduché. JistÄ›, policisté mají snahu nad dodržováním pÅ™edpisů bdít (koneckonců mají za každou pokutu peníze), avÅ¡ak nemohou být vÅ¡ude. NehledÄ› na fakt, že pokuta je v podstatÄ› povolení pro bohaté. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů tedy příliÅ¡ neslouží k tomu, aby Å™idiÄe od pÅ™estupku odradila.

 

ZmenÅ¡it poÄet aut také není tak jednoduché, zvláštÄ› když jsou dnes relativnÄ› levná a dostupná prakticky každému. Ano, lze podporovat například autobusovou dopravu, avÅ¡ak v takové míře, aby to mÄ›lo smysl, by se to nevyplatilo.

 

Zdá se tedy, že je to na nás Å™idiÄích samotných. Je potÅ™eba, abychom se k sobÄ› zaÄali chovat ohleduplnÄ›, i když plynulá jízda je dnes v podstatÄ› nemožná. Pamatujte, že ti druzí jsou na tom stejnÄ› jako vy, a že oni rozhodnÄ› za nic nemohou.

Doporučené články