Betonové ploty v Praze mohou mít různou výšku

style=“margin:0cm m 0cm 8pt“> Výstavbě betonových plotů se dnes daří hlavně díky tomu, že poskytují podobné vlastnosti, jako cihlové zídky. Výhodou je rychlejší výstavba a nižší náklady, a to jak na samotný materiál oplocení, tak i na přípravné práce v souvislosti s budováním základové rýhy.

S těmito řešeními se setkáváme ve dvou základních podobách – buď ve formě nízkého „soklu“, který doplňuje dřevo, či kov, anebo v podobě vysoké kompaktní zdi, která zakrývá prostor až do výšky cca dvou metrů, čímž dobře chrání soukromí.

betonový plot s rostlinami

Přízemní sokl

Velkou výhodou betonových plotů Praha je sestavování komponentů podobně, jako si hrají děti se stavebnicí. Desky mají rozměry (obvykle) 50 x 200 cm, přičemž půlmetrová šíře desek umožňuje vystavět takřka libovolnou výšku celé konstrukce, případně desky pokládat do kaskády, a kombinovat je s dalšími materiály.

Velmi často se můžete setkat s řešením, kdy je do země vsazena pouze jedna řada desek, které jsou pokládány přímo na zem, nebo částečně zapuštěny pod úroveň terénu, a horní část oplocení tvoří dřevěné latě, anebo kované, svařované ploty z ocelových profilů.

rostliny na zdi

Extrémní výška oplocení

Každý extrém je určité riziko, neboť vše v přírodě se snaží uvádět do rovnováhy, jistě to znáte z běžných příkladů v životě, kdy to přeženete např. s cvičením a fyzickou prací, nebo s nevhodnou skladbou jídelníčku. U plotů, vystavěných z tenkých prefabrikovaných desek, to platí rovněž. Čím vyšší výška oplocení, tím větší riziko pádu, zranění osob atd. Ideální maximální výška je obvykle v rozmezí od 1,5 do 2,5 metru – tedy tři až pět desek na sobě, více desek se již na sebe nedoporučuje pokládat.

Teoreticky je však možné sloupky zapustit do vybetonované podezdívky s hlubokými základy, pak je možné navýšit celou konstrukci až do výšky tří metrů. Takováto řešení se uplatní hlavně v prostorách, které by měly být chráněné před hlukem a prachem, např. v blízkosti rušné silnice.

Doporučené články