Když se řekne racionální strava

Termín „racionální strava“ vychází z latiny. Výraz „racio“ znamená „rozumný“ a podle toho se odvíjí i jeho náplň. Zamyslíte-li se nad tím trochu více do hloubky, možná vás napadne, že běžná strava, kterou konzumuje většina lidí, se té racionální ani zdaleka nepřibližuje, a že je tudíž nerozumná. V podstatě máte pravdu, protože nedávno prováděné mediální průzkumy prokázaly skutečně vážné nedostatky ve stravovacím režimu většiny populace.
zdravé potraviny

Strava je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život a velmi záleží na jejím složení. O tom nikdo nepochybuje, přesto ji lidé nevěnují příliš mnoho pozornosti. Jen zlomek nadšenců holduje nějakému výživovému směru, aby předcházel chorobám v rámci prevence, avšak většina nemá dostatek vůle svůj život změnit, anebo potřebné informace, jak by vlastně takový stravovací režim měl vypadat.
druhy ořechů

Velice špatná informovanost a nezájem měnit své zaběhlé zvyklosti

Tématu zdravého stravování se nevěnuje ani školní výuka, předpokládá se, že základní vědomosti o výživě děti získají v rodinách, přitom se klade značný důraz na řadu vyučovacích předmětů, které naše ratolesti v životě jen stěží uplatní.

Výživoví poradci zároveň upozorňují na špatnou informovanost dospělých, kteří konzumují potraviny naprosto nevhodného složení, s minimální výživovou hodnotou, k čemuž přispívá i nedostatečná osvěta. Vzniká tak paradoxní situace – v době rozmachu Internetu, který by mohl být dokonalým informačním portálem, většina populace nemá vůbec představu, jak by zdravá výživa měla vypadat, co je základem stravy, a čemu by se měli naopak vyhnout. Můžete se tedy poměrně běžně setkat s mylnými názory, že např. luštěniny jsou vhodné pouze jako příloha k masu (např. čočka nakyselo s uzeninou), přitom v kombinaci s obilovinou obsahují dostatek aminokyselin, které plně nahradí masitou stravu.

V regálech supermarketů stále převládají výrobky s bílým rafinovaným cukrem a bílé pečivo z vymleté mouky, jehož výživová hodnota je téměř nulová. Stačí nahlédnout do nákupních vozíků, co většina lidí nakupuje a máte jasnou představu, v jak ubohém stavu se zájem o racionální stravování nachází.


Doporučené články